Portfolio Items

kitchen reportage

with photographer Lorenzo Pesce